hero image

NASA/JPL använder teknologierna E-engine och EEvision från Concept Engineering för att utveckla elektronik för expeditioner till Mars och Jupiter

Med mjukvara för systemvisualisering kan JPL utveckla och tillverka elektronik för rymdsystem snabbare, effektivare och med större tillförlitlighet via flera teknikerteam

Freiburg, Tyskland – 24 maj 2019 – Concept Engineering är specialister på teknologi för felsökningsvisualisering och har idag tillkännagivit att NASA:s laboratorium för jetdrift kommer att använda Concept Engineerings mjukvara för systemvisualisering, E-engine™ och EEvision™ för att utveckla elektronik för expeditioner till Mars och Jupiters måne Europa.

JPL är ett federalt finansierat forsknings- och utvecklingscenter som Caltech driver åt NASA. Här implementeras olika program för rymdutforskning, geovetenskap, rymdbaserad astronomi och teknikutveckling. För att möjliggöra olika expeditioner och program utvecklar JPL komplexa elektriska system och kabelmontage. Processen för kravinsamling och implementering av konstruktioner för de komplexa elektriska systemen är mycket repetitiv och cyklisk.

För närvarande implementerar JPL en modellbaserad, kravdriven process som syftar till att förbättra utvecklingen av framtida expeditioner och projekt. Till system- och kabelvisualiseringen i denna nya, modellbaserade utvecklingsprocess har JPL valt att använda E-engine och EEvision.

"Vi är stolta över att bistå NASA/JPL i arbetet med skicka ut expeditioner och projekt i rymden på ett snabbare och mer tillförlitligt sätt", säger Gerhard Angst, CEO och styrelseordförande på Concept Engineering. På JPL jobbar många olika personer med flygprojekt, och man var angelägna om att använda vår molnbaserade visualiseringsfunktion för att direkt kunna förse de olika teammedlemmarna med exakta och aktuella systemscheman.

NASA/JPL använder teknologin för att utveckla elektriska system till flera högprofilerade projekt:

  • Rymduppdraget Mars Sample Return: Detta föreslagna uppdrag skulle bestå av att hämta prover från markytan på Mars och föra dem till Jorden. I uppdraget skulle prover på stenar, jord och atmosfär samlas in med hjälp av robotsystem och en uppskjutningsfarkost från Mars och skickas till Jorden för ingående kemisk och fysisk analys.
  • Psyche-uppdraget: Detta är en expedition till en unik metallasteroid som kretsar kring solen i en bana mellan Mars och Jupiter. Det som gör asteroiden Psyche unik är den verkar bestå av en exponerad nickel- och järnkärna från en ung planet – en av solsystemets byggstenar.
  • Uppdraget "Europa Clipper": NASA:s Europa Clipper ska utföra en ingående studie av Jupiters måne Europa och undersöka om förutsättningar för liv kan finnas på denna istäckta måne.

E-engines och EEvisions unika funktioner för automatisk generering och visualisering av system- och kabelmontagediagram stöder JPL:s nya modellbaserade utvecklingsflöde och underlättar utvecklingsarbetet betydligt genom att ersätta manuellt ritade och underhållna scheman med dynamiska, automatiskt genererade schematiska diagram och enkel molnbaserad åtkomst av konstruktionsdata.

Funktionerna hos E-engine och EEvision bidrar till att:

  • spara tid vid utveckling, tillverkning och testning
  • minska antalet fel i schematiska diagram genom att tillhandahålla automatiskt genererade correct-by-construct-bilder
  • möjliggöra enkel åtkomst av systemfunktioner med dynamisk visualisering eller stegvis systemutforskning
  • göra utvecklingsprocessen för komplexa elektriska system snabbare och mer tillförlitlig
  • ge utvecklings-, tillverknings- och testteam enkel och omedelbar tillgång till konsekvent designdata.

E-engine och EEvision finns tillgängliga för plattformarna Windows och Linux samt online via webbläsare (JavaScript och WebAssembly), vilket möjliggör åtkomst från en mängd olika datorer och mobila enheter utan installation. E-engine och EEvision ser till att teknikerna alltid jobbar med de senaste schemana och schemafragmenten, som optimerats och genererats exakt för den uppgift som de ska utföra.

Företag inom fordons- och flygindustrin kan lita på att inga föråldrade schematiska ritningar används till att bygga och reparera fordon eller farkoster. Tekniker måste ofta arbeta med statiska schematiska diagram som täcker många produktvarianter. Förmågan att snabbt ta fram ett schema över ett problemområde utifrån ett variantspecifikt chassinummer (VIN-kod) eller felkoder (DTC-koder) innebär en effektivitetsförbättring vid tillverkning och service.

Om Concept Engineering

Concept Engineering är ett privatägt företag med bolagssäte i Freiburg, Tyskland. Man erbjuder visualiserings- och felsökningsteknologi för elektriska kretsar och system, däribland teknologi för automatisk schematisk generering på alla betydande designnivåer. Företagets teknologi hjälper elektronikutvecklare att lätt förstå, felsöka, optimera och dokumentera elektronikkonstruktioner. Concept Engineerings mjukvaruteknologi används inom många områden på marknaderna för EDA och fordons- och flygindustri, däribland: RTL-utveckling, IP-återanvändning, ASIC- och SoC-design, FPGA-design, blandad analog och digital design, logisk syntes, designverifiering, testautomatisering, analys av postlayout, felsökning och visualisering på systemnivå, RTL-nivå, nätlistenivå och transistornivå.

E-engine och EEvision är varumärken som tillhör Concept Engineering GmbH, i USA och i andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Contacts:

Concept Engineering
Gerhard Angst, +49-761-47094-0, info@concept.de, www.concept.de

PrismaPR
Bettina Lerchenmueller, +49-8106-247233, bettina@prismapr.com, www.prismapr.com

Related: